O nás

Firma vznikla v roce 1992 z bývalé údržby Elektrárny Opatovice. Roku 1998 přesídlila část firmy do areálu v Opatovicích nad Labem a v roce 2012 kompletně přesídlila do Dobřenic nedaleko Hradce Králové u dálnice na Prahu.

Hlavním nosným programem společnosti jsou opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, tedy opravy tlakových řádů, opravy kotlů 1. až 4. třídy, opravy a seřizování pojistných ventilů a všech typů průmyslových armatur, rekonstrukce výměníkových stanic, dodávky a výstavba kotelních systémů a celků předávacích stanic. Pracovní a kvalifikační doplňující činnosti, které jsou v návaznosti na tyto základní oprávnění jsou opravy čerpadel a plná návaznost – obchodní činnost, která je zaměřena na armatury a příslušenství kotlů, kotelen, dalších tepelných energetických zdrojů a potrubních řádů. Výrobní podpůrný program je zaměřen na výrobu atypických tlakových nádob, směšovacích systémů vedoucích k úsporám energie, výrobu trubkových výměníků tepla a jednotlivých součástí námi rekonstruovaných řádů a zařízení. V kompletnosti námi nabízených služeb při opravách a rekonstrukcích v odvětví energetiky je Arpoko s.r.o. schopné konkurence s celky mnohem větších firem.

Vývoj společnosti je nyní směřován k soběstačnosti ve výrobě komponentů technologických soustav a zařízení, jež jsou předmětem plněných zakázek. V rámci vnitřní přestavby řízení a odpovědnosti ve vztahu k zákazníkovi a následně k výrobku, k opravě je každý, kdo se podílí na tvůrčí práci společnosti zapojen do struktury řízení a kontroly jakosti. V roce 2004 byla společnost Arpoko s.r.o. certifikována  certifikačním orgánem RW TÜV Praha dle EN ISO 9001: 2000.